Tlačové správy

Tlačové správy

BIBIANA pripravuje novú výstavu a programy

BIBIANA otvorila rozprávkový adventný kalendár

Finále BIB 2023 so súťažou

BIBIANA pripravuje BIB VIP – ŠPECIÁL

Prevziať

Mamy a tatovia mojimi očami

Prevziať

BIB Pátračka štartuje v novembri

Prevziať

SPOZNAJ ILUSTRÁCIE, ZBIERAJ PEČIATKY A VYHRAJ

Prevziať

Ocenené ilustrácie BIB 2023

Otvára sa 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

BIBIANA je otvorená dlhšie, ponúka aj špeciálne sprievody

Výstava Čo nás spája

Výstava s názvom Čo nás spája na Hviezdoslavovom námestí bude ochutnávkou tohtoročného bienále.

BIB 2023 a 2. séria Vyfarbi si leto

Príprava 29. ročníka BIB + 2. séria workshopov so slovenskými ilustrátormi

Vyfarbi si leto 2023

Jedinečné workshopy so slovenskými ilustrátormi

Nominačná výstava BIB 2023

Nominačná výstava na Bienále ilustrácií Bratislava 2023 predstavuje prihlásených a nominoviných slovenských ilustrátorov

 

Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2022

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti predstavila Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2022

Medzinárodný deň detskej knihy

Medzinárodný deň detskej knihy v BIBIANE 2. apríla 2023

Výstava Medzifáza

Mladý český umelec Ondřej Brýna predstavuje svoju tvorbu od 4. 2. 2023 na autorskej výstave Medzifáza

Dni Kristy Bendovej

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti si pripomína storočnicu Kristy Bendovej

Cena Jiřího Trnku

BIBIANA získala Cenu Jiřího Trnku pre Bienále ilustrácií Bratislava za prínos k ilustračnej tvorbe v medzinárodnom kontexte

Národné a medzinárodné ceny

BIBIANA odovzdala národné a medzinárodné ceny za tvorbu pre deti a mládež za rok 2022 a ocenila Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy  2021

OCENENIA FESTIVALU BAB SÚ ROZDANÉ

Tlačová správa, 7.10.2022
Medzinárodná porota udelila ceny 16. ročníka Bienále animácie Bratislava

BAB 2022 - tlačové správy

Rozlúčkový list Petra Tvrdoňa

NAŠA A SVETOVÁ KLÁRA JARUNKOVÁ

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2021

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti pripravil veselý a zábavný jún

Tlačová správa k výstave Záhrada rozprávok, 29. 4. 2022

Rybné námestie v premenách času

Hravá hlava - tlačová správa

BRATISLAVSKÝ HRAD OPÄŤ CENTROM SVETOVEJ DETSKEJ ILUSTRÁCIE Medzinárodná porota udelila prestížne ocenenia

Od hračky k hračke

Prevziať

Tiché putovanie 2021 - tlačová správa

Zoznam členov výkonného výboru BIB 2021

Víťazi festivalu Bienále animácie Bratislava 2020

B ako BIBIANA

Bienále animácie Bratislava 2020

Tlačová správa na stiahnutie 

Tiché putovanie- tlačová správa

Tiché putovanie- katalóg

Posvieťte si s nami na divadlo- tlačová správa

BIB 2021- štatút

Prevziať

Veže do neba

ŠPERKOPRÍBEH- tlačová správa

video o výstave

videoupútavka 

Výstava, vytvorená v spolupráci s dizajnérkou šperkov Danielou Mládenkovou, je koncipovaná aj na podklade niektorých bájnych príbehov, ktoré sa viažu k šperkom. Mala by návštevníkom predstaviť všetko, čo o šperku nevedia, ale chceli by vedieť.

Trochu zemepisu, trochu geológie a trochu histórie a etnografie budú zamiešané do kompozície rozprávajúcej o tom, prečo sa ľudia zdobia, čo pre nich šperky znamenajú, ako sa získavajú suroviny, ako sa spracúvajú a ako sa šperky vyrábajú.

V prvej miestnosti sa predstaví náš svet od podzemia, morského dna až po vrcholy sopiek. Tam všade sa nachádza, rastie a získava materiál, ktorý je typickým „šperkárskym“ a oddávna najpoužívanejším pri výrobe šperkov.

Výstava pokračuje tajomnou zlatou komnatou s Midasovým príbehom i pokladom Ali Babu a v ďalšej miestnosti vkročia návštevníci priamo do príbehu Troch mušketierov, aby pohľadali stratené diamantové prívesky z náhrdelníka kráľovnej Anny.

Najväčšie „ihrisko“ sme pre deti pripravili v miestnosti venovanej galérii etno šperkov z celého sveta. Bludiskom sa budú presúvať z krajiny do krajiny a objavovať rôznorodé kánony krásy.

Do poslednej miestnosti sme umiestnili ateliér, v ktorom si šikovní záujemcovia vyrobia vlastný papierový kryštál, vyskladajú dobový šperk ako mozaiku, vyfarbia alebo vyskladajú výbrus drahých kameňov.

K výstave sme pripravili tvorivé dielne, ktoré budú viesť výtvarníci z rôznych dizajnérskych odborov, takže deti a ich dospelí sprievodcovia si vyrobia šperky z plastu, textilu či papiera a spoznajú, ako sa vyrábajú drobné šperky na 3D tlačiarni. Chceli by sme tiež zrealizovať komentované sprievody pre stredoškolskú mládež.

 

Autori výstavy:

  • .námet, scenár, výtvarno-priestorové riešenie, dramaturgia - Ingrid Abrahamfyová
  • výtvarno-technické riešenie, šperky - Daniela Mládenková
  • ilustrácie - Alena Wagnerová (1 miestnosť), Juraj Martiška (3 miestnosť)
  • 3D ilustrácie, hračky - Ján Sajkala (1 a 2 miestnosť), Ildikó Dobešová (3miestnosť)
  • grafické spracovanie - Ladislava Repková
  • preklad textov do anglického jazyka – Jakub Škultéty
  • výstavu zrealizovala firma – DESTIN a.s.

 

Štatút BIB 2019

Prevziať

O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
uvádza výstavu
O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH
27. 2. – 1. 9. 2019
V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v Európe. Jej program i spôsob výučby bol založený na myšlienke jednoty všetkých umení, na myšlienke spojenia umeleckej tvorby a remesla za určujúceho vplyvu architektúry. S postupnou industrializáciou sa neskoršie stala aktuálnou snaha spojiť umenie a priemysel do vytvorenia celistvého životného štýlu. Tak boli položené základy výtvarno-technického odboru dnes všeobecne známeho ako dizajn.
Výstava O Bauhause a malých dizajnéroch je venovaná storočnici založenia prvej umelecko-priemyselnej školy moderného typu. Zostavená je z ateliérov a dielní niekoľkých odborov. Prechádzajúc výstavou si jej návštevníci budú môcť vyskúšať svoje zručnosti i trpezlivosť a cielená práca, zameraná na určité témy, je navrhnutá ako lekcie v ateliéri. Každá téma má variáciu pre menšie deti, staršie deti, prípadne stredoškolákov i dospelých. Nedeľné workshopy sú určené pre rodičov s deťmi, pre ktorých sú pripravené úlohy špeciálne pre dospelého a špeciálne pre dieťa. Nejde len o to, aby rodič s dieťaťom spolupracoval, ale aby obaja plnili svoju úlohu, ktorá potom vyústi do spoločného diela.
Predpokladali sme, že škola Bauhaus nebude širokej verejnosti známa, preto sme v prvej miestnosti vytvorili „informačné centrum“. Deti sa zoznámia s témou prostredníctvom interakcií, ich dospelí sprievodcovia prostredníctvom stručných textov. Ďalšie miestnosti sú usporiadané ako „dielničky“, v ktorých si každý bude môcť vyskúšať zručnosti. Prechádzajúc textilno-odevnou dielňou si odvážlivci môžu zaimprovizovať dadaistické divadielko v komických kostýmoch, v drevodielni nájdu skladačky i hračky a v miestnosti venovanej architektúre si okrem iného, môžu zostaviť vlastný abstraktný obraz. Cez kovodielňu sa napokon malí dizajnéri dostanú k výrobnej linke automobilov. Táto posledná miestnosť síce s tradičnými bauhausovskými dielňami nemá veľa spoločného, ale my sme ju navrhli preto, lebo práve v tomto priemyslovom odvetví dochádza k spojeniu viacerých dizajnérskych odborov.
Výstava O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH reaguje na blížiace sa výročie založenia tejto význačnej školy, zároveň pripomína ŠUR - predchodkyňu dnešnej ŠUV Jozefa Vydru v Bratislave, ktorá vznikla na bauhausovských ideových základoch a dodnes vychováva študentov v podobnom duchu. Preto BIBIANA oslovila bratislavskú strednú umelecko-priemyselnú školu s ponukou na prezentáciu jej odborov. Tak vznikla zaujímavá situácia, keď sa na jednom poschodí návštevníci zoznámia s dizajnom v hravej podobe a zároveň si môžu pozrieť klasickú inštaláciu dizajnérskych prác, ktoré vytvorili len o niekoľko rokov staršie deti - študenti a študentky Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave.

Ingrid Abrahamfyová

Námet: ROMAN BEZÁK, MAREK DOBEŠ
Scenár, dramaturgia: INGRID ABRAHAMFYOVÁ
Výtvarno-priestorové a výtvarno-technické riešenie: ROMAN BEZÁK

XV. Bienále animácie Bratislava 5. - 10.10. 2020

Festivalová porota BAB 2018

Ceny BAB 2018- tlačová správa

Medzinárodný festival Bienále animácie Bratislava (BAB) ako jediný svojho druhu je zameraný na animované filmy určené výlučne detskému divákovi. Jeho poslaním je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej výtvarné kvality a prepojenie na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie.
Cena Prix Klingsor sa udeľuje od roku 1991 a predstavuje ocenenie za celoživotnú tvorbu. Vyznamenáva osobnosti, ktoré vo svojej tvorbe spájajú vysoké výtvarné i filmárske kvality a oslovujú detského diváka. Od roku 1999 sa výnimočným osobnostiam udeľuje na festivale Čestná medaila Albína Brunovského za ich výrazný prínos v oblasti animovaného filmu pre deti.

Medzinárodná porota udeľuje v súťaži hlavnú cenu festivalu Cenu Viktora Kubala za najlepší film, Cenu UNICEF Cenu CIFEJ Cenu Sv. Vojtecha – Cenu Višegrádu . Od r. 2008 sa na festivale udeľuje aj Cena Literárneho fondu  Zvláštna cena poroty . Na festivalových predstaveniach hlasujú aj detskí diváci a udeľuje sa Cena detského diváka .

Viac o BAB 2018 tu.

Programový bulletin sprievodných podujatí BAB 2018 v Bratislave

Programová skladačka BAB 2018

Prehľadný program BAB 2018 v Prešove

Zoznam súťažných filmov - BAB 2018

XIV. BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMOV PRE DETI
8. - 12. 10. 2018
Zoznam súťažných filmov

BAB 2018 program

XIV. BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMOV PRE DETI
8. - 12. 10. 2018
Program na stiahnutie

TAJOMNÝ SVET BÁBOK - TAJEMNÝ SVĚT LOUTEK

Sprievodca výstavou Zmysel to má aj bez zmyslov

Vytlačte si sprievodcu výstavou.

Prelistovať si ho môžte tu.

Zmysel to má aj bez zmyslov

Štatút BAB

Prevziať

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE- tlačová správa

Štatút BIB 2019

Štatút 27. Bienále ilustrácií Bratislava - BIB 2019

Prevziať

Výročná správa/ Plnenie kontraktu za rok 2017

V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA

Prevziať

HOP! POP UP

HU HÚÚÚ alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá

Srdečne Vás pozývame

na tlačovú besedu pri príležitosti otvorenia interaktívnej výstavy

HU HÚÚÚ

alebo

     najstrašnejšie slovenské strašidlá,

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 10. 2017 o 10.00 hod. v BIBIANE

na Panskej 41 v Bratislave.

 

Výstava je venovaná slovenským poverovým bytostiam a ich zábavné spracovanie je cestou k poznávaniu našej tradičnej kultúry a sprístupňovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej, Jána Micháleka a ilustrátora Svetozára Košického: Čerti, bosorky a iné strašidlá je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a  povestí. Deti sa zoznámia napr. s Hadom - dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU, zlým škriatkom ZMOKOM, či s  VODNÍKOM, ktorý býva v mlyne s RUSALKAMI, alebo okolo pekelného ohňa, nad ktorým vrie diabolský guláš, uvidia sedieť všetkých ČERTOV. Budú si môcť sadnúť na DRAKA, stretnúť tu SVETLONOSOV aj  GRGALICU a pod podlahou budú pozorovať pracovitých TRPASLÍKOV. Vďaka autorom vznikol znovu jeden z nezabudnuteľných výstavných projektov -  fantazijný, hravý, zábavný i poučný...

 

Námet, scenár a dramaturgia - Ingrid Abrahamfyová

Výtvarno-priestorové riešenie - Ondrej Slivka

Grafický dizajn výstavy - Paulína Slivková, technické riešenie - Juraj Slivka,

doplňujúce objekty - Katarína Slivková, Ingrid Abrahamfyová, Ondrej Slivka, zvukový systém - Vladimír Slaninka, rozprávačka príbehov - Marta Maťová, dizajn plagátu a pozvánky - Katarína Škamlová, preklady - Jane Lee Ann Prejsa

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční 19. 10. 2017 o 16.00 hod.

 

Dáša Valčeková,

BIBIANA

 

Ceny udelené na BIB 2017

PROTOKOL ZO ZASADNUTIA MEDZINÁRODNEJ POROTY  BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2017

Cena detskej poroty BIB 2017

Cena primátora hlavného mesta SR 

Cena Poštovej banky

Bienále ilustrácií Bratislava 2017

Základné informácie o prebiehajúcom 26. ročníku BIB, sprievodných aktivitách a podujatiach

IZMY a IZBY

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti predstavuje výstavu IZMY a IZBY.

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Práve to je cieľom výstavy IZMY a IZBY.