Pozvanie na verejný odpočet

Pozývame Vás na verejný odpočet a prezentáciu činnosti BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti za rok 2019, ktorý sa uskutoční 

8.7. o 16:00 hod.,

v zasadačke riaditeľa v sídelnej budove BIBIANY na Panskej 41v Bratislave.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

Peter Tvrdoň

riaditeľ