Skočiť na hlavný obsah
Spolupráca so slovenskou menšinou v Srbsku

Spolupráca so slovenskou menšinou v Srbsku

V piatok 17. mája navštívil BIBIANU p. Pavol Babka, zakladateľ galérie insitného umenia Babka v Kovačici, dlhoročný propagátor kovačickej insity, ale aj slovenskej kultúry v Srbsku. P. Babka spolupracuje s našou inštitúciou viac ako 10 rokov. Za toto obdobie má BIBIANA za sebou veľmi podnetnú spoluprácu so Srbskom, hlavne Vojvodinou a slovenskou menšinou. Bývalý riaditeľ Peter Tvrdoň sa zaslúžil o podporu tejto komunity prostredníctvom aktivít na podporu slovenského jazyka, propagácie slovenských ilustrátorov, rovnako kovačického insitného umenia na Slovensku. V roku 2021 bol ocenený plaketou mesta Kovačice v Srbsku, ktorá je udeľovaná za šírenie dobrého mena obce Kovačice a Slovákov v nej žijúcich vo svete.

Na stretnutí p. riaditeľka Petra Flach vyjadrila záujem o pokračovanie spolupráce vo forme recipročných výstav, účasti na knižných veľtrhoch v Belehrade a Novom Sade, rovnako v oblasti podpory detí zo slovenských základných škôl v Kovačici.

Galéria