Skočiť na hlavný obsah
Archív ocenení

Archív ocenení

Na stránke Digitálnych zbierok nájdete informácie o oceneniach udelených na súťažných podujatiach, ktoré organizuje BIBIANA v rámci svojej pôsobnosti. Ocenenia sú zachytené v kompletnej retrospektíve, od prvého až po posledný aktuálny ročník daného podujatia.

Archív ocenení BIB ponúka prehľad cien udelených na medzinárodnej súťažnej prehliadke originálov detských kníh - Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) od začiatku podujatia v roku 1967. Medzinárodná  porota BIB udeľuje za najlepšie diela Grand Prix, Zlaté jablká, Plakety a Čestné uznania vydavateľstvám. Okrem týchto štatutárnych ocenení sa udeľuje aj Cena Detskej poroty BIB a Cena primátora hl. mesta Bratislava.

Archív ocenení BAB poskytuje prehľad ocenení udelených na medzinárodnom festivale animovaných filmov pre deti - Bienále animácie Bratislava (BAB) od začiatku podujatia v roku 1991. Hlavnými cenami festivalu sú Prix Klingsor a Čestná medaila Albína Brunovského, udeľované významným osobnostiam za celoživotnú tvorbu. Okrem toho medzinárodná porota udeľuje v súťaži Cenu Viktora Kubala, Cenu UNICEF, Cenu Sv. Vojtecha, Prémiu Literárneho fondu a Zvláštnu cenu poroty. Na festivalových predstaveniach hlasujú aj detskí diváci a udeľuje sa Cena detského diváka .

Archív Najkrajších kníh Slovenska ponúka prehľad knižných kolekcií a ocenení udelených v celoslovenskej súťaži od r. 1993, kedy sa BIBIANA stala jej hlavným usporiadateľom. Každý rok odborná porota vyberá kolekciu 20 kníh, ktoré sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska, a tvorcom vybraných titulov z kolekcie udeľuje osobitné ceny (Ceny MK SR vydavateľstvu, ilustrátorovi, grafickému upravovateľovi, vydavateľstvu za bibliofíliu, Cena MŠ SR za učebnicu, Cena BIBIANY za detskú knihu, Cena SNK za študentskú prácu).

Archív Najkrajších a najlepších detských kníh zachytáva ocenenia v štvrťročnej súťaži, ktorú organizuje BIBIANA od roku 1990. Súťaží sa v dvoch kategóriách: výtvarná porota vyberá Najkrajšiu detskú knihu vydanú na Slovensku v predchádzajúcom ročnom období (ocenenie sa udeľuje ilustrátorovi a vydavateľovi) a literárna porota vyberá Najlepšiu detskú knihu  (ocenenie získavajú autor textu, príp. prekladateľ a vydavateľ).

Archív ocenení IBBY poskytuje prehľad o cenách, udelených Slovenskou sekciou IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) – SkBBY - v rámci rôznych súťaží a podujatí. SkBBY navrhuje slovenských kandidátov na medzinárodné ocenenia za literatúru pre deti a mládež (Cena H. Ch. Andersena a zápis na Čestnú listinu IBBY) a udeľuje národné ocenenia tvorcom detskej literatúry (Trojruža, Cena Ľ. Fullu, Plaketa Ľ. Podjavorinskej).

Archív ocenení je budovaný v databázovom prostredí. Používateľské rozhranie umožňuje zobraziť buď všetky záznamy v danej sekcii, alebo ich filtrovať podľa zvolených kritérií (autor, názov, vydavateľ, technika, ocenená krajina a ďalšie), resp. ich kombináciou v rozšírenom vyhľadávaní. Vyhľadané záznamy ponúkajú základné informácie o nositeľoch a ocenených dielach, so sprievodnými ukážkami (obálky, ilustrácie, fotografie, odkazy na web).

Archív ocenení je k dispozícii v slovenskej a anglickej verzii.