Skočiť na hlavný obsah
Bibiana Revue

Bibiana Revue

Lovil vo vodách dospievania na spoločnej lodi

Diela Jána Navrátila sú univerzálnou výpoveďou o tínedžeroch a životných hodnotách v akejkoľvek dobe.

Keď prišla vojna, všetci sa báli chodiť na Francescovu zmrzlinu. On strach nemal

Izraelská spisovateľka sa inšpirovala skutočným príbehom zmrzlinára z Budapešti.

Deti chcú spojenectvo. Potrebujú cítiť, že dospelí sa z ich strachu nevysmievajú

Reprezentácia strachu v beletrii pre deti má aj terapeutickú funkciu.
 
img
TÉMA / Farby

Cesty farieb u detí a dospelých sa prekrývajú aj vzďaľujú

Prečo je dôležité hovoriť o farbách.
img
ROZHOVOR / Farby

Maliar sa denne prediera farebným spektrom, aby zistil, že ho neobsiahne

Výstavou Laboratórium farieb upozorňuje Tom Ciller na potrebu základných hodnôt.
img
ODBORNÝ TEXT / O farbách v arteterapii

Osud i príroda ma ignorujú. Preto maľujem stromy inou farbou.

Modrý strom je vyjadrením skôr ľudskej než prírodnej drámy, potvrdzuje arteterapia farbami.
img
 

Keď nevidiacim vstúpi do cesty ružový slon

Na dobrodružnú výpravu za farbami treba zobrať aj nevidiacich. Sami sa tam totiž nedostanú.
img
ROZHOVOR

Izraelský ilustrátor: V detstve ma učila kresliť sestra, logo poisťovne muselo byť presné

Eitan Eloa verí v asociácie. Pri čítaní vždy drží v ruke ceruzku, aby si text zakreslil.
img
REFLEXIA

Farebný svet kníh: Ilustrácia nás učí vidieť veci vlastným spôsobom

Ako vznikal vzťah medzi originálom ilustrácie a knihou na BIB 2023?
img
Odborné články

Farba v umení je prítomná ako vzduch – všimneme si ju, až keď chýba

Uvedomuje si čitateľ farby v literatúre?
img
Štúdie a odborné články

Texty z Vojvodiny sa hrajú s farebnosťou na rôzne spôsoby

Fenomén farieb v umeleckom texte pre deti sa dá využiť aj zneužiť.
 
img
RECENZIA / Kniha

Lukáš prekonal hanbu a strach. Pomohli mu aj bohovia

Aktuálny chlapčenský príbeh prináša ošemetnú tému šikanovania.
img
RECENZIA / Film

Mahito medzi deti nezapadá, v škole čelí šikane. Pomôže hovoriaci vták?

Majster japonského anime Hajao Mijazaki sa lúči nádherným príbehom.
img
RECENZIA / Kniha

Starec a starena v chudobnej chatrči unikli trestu. A mohli zomrieť spoločne

Rozprávanie podľa gréckych mýtov v mnohom pripomína biblický Armagedon.
img
REFLEXIA

Hoci je žitie len na jedno použitie, texty Tomáša Janovica budú žiť navždy

V slovenskej literatúre pre deti má jeho tvorba jedinečné miesto.
img
 

V ktorých jazykoch môžu deti čítať knihy slovenských autorov a autoriek?


V roku 2023 vyšlo 10 prekladov slovenských kníh pre deti a mládež v rôznych jazykoch.
img
SK IBBY

Kto kraľuje aktuálnym oceneniam Slovenskej sekcie IBBY

Približujeme laureátov Ceny Ľudovíta Fullu, Plakety Ľudmily Podjavorinskej a Ceny Trojruža.

img


Tiráž

Revue Bibiana bola založená v roku 1993 a je orgánom Slovenskej sekcie IBBY v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti. Časopis.

Vychádza online štyrikrát do roka od roku 2024 na webovej stránke www.bibiana.sk a dvakrát do roka v tlačenej verzii v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti.

Šéfredaktorka: Mgr. Eva Andrejčáková, Oddelenie knižnej kultúry, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.

Zriaďovateľom BIBIANY je Ministerstvo kultúry SR.

Vedecká rada časopisu:

Predseda: Mgr. Dávid Dziak, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Členovia a členky:

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
prof. Zuzana Čížiková, Dr., Univerzita v Belehrade, Belehrad, Srbsko
Mgr. Adela Dúbravová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., Divadelný ústav, Bratislava
Mgr. Iveta Gal Drzewiecka, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
prof. Jarmila Hodoličová, Dr., Nový Sad, Srbsko
MgA. Miroslav Jindra, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., Trnavská univerzita, Trnava
Mgr. Peter Naščák, PhD., Veľký Lapáš
doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
Mgr. Eva Pršová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., Prešovská univerzita, Prešov
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., Trnavská univerzita, Trnava
Mgr. et Mgr. Juraj Žembera, PhD., Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica
prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., Nitra

Vedecké štúdie časopisu sú recenzované.

Adresa redakcie: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, 815 39 Bratislava.

Tel. + 421 2 20 467 172; IČO: 00 682 257