Skočiť na hlavný obsah
Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.bibiana.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Zvukové záznamy na stránke nemajú textovú alternatívu - nie sú v nich aplikované titulky. Kritérium úspešnosti 1.2.1. Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)
  • Video záznamy sa neposkytujú titulky. Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)
  • Niektoré nadpisy a zoznamy na stránke nie sú definované sémanticky správne. V PDF na stránke chýbajú tagy. Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov.
  • Na stránke sa nachádzajú PDF dokumenty, ktoré nemajú vytvorené záložky. Kritérium úspešnosti 2.4.5 Ovládateľný, viacero spôsobov.
  • Vo formulároch na stránke pri zadaní chybnej e-mailovej adresy v prehliadači Mozilla Firefox, prehliadač neponúkne korekciu chyby. Kritérium úspešnosti 3.3.3 Zrozumiteľný, návrh na opravu chyby.

 

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 30. novembra 2023.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20. decembra 2023.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: bibiana@bibiana.sk. Správcom webového sídla je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.