Skočiť na hlavný obsah
Digitalizácia

Digitalizácia

 

Knižnica a dokumentačné centrum sú samostatným organizačným útvarom BIBIANY, ktorý má na starosti všetky procesy súvisiace s tvorbou, archivovaním a sprístupňovaním informácií o činnosti inštitúcie. Práce sa realizujú v rámci projektu Digitálna BIBIANA.

Vpraxi to znamená, že zhromažďujeme dostupné dokumenty a informácie o výstavách, programoch, tvorivých dielňach, divadelných predstaveniach, o jednotlivých ročníkoch BIB a BAB, ako aj o knižných súťažiach a aktivitách Slovenskej sekcie IBBY.  Dokumentujeme nielen podujatia uskutočnené v priestoroch BIBIANY, ale aj mimo našich priestorov na Slovensku a v zahraničí, a to v kompletnej retrospektíve od vzniku BIBIANY až po aktuálne prebiehajúce akcie. Staršie dokumenty digitalizujeme, novšie už zväčša prichádzajú v elektronickej podobe. Všetku dokumentáciu archivujeme fyzicky i v elektronickej verzii na úložisku s cieľom dlhodobého uchovávania informácií. Podstatné informácie zaznamenávame v aplikačnej databáze a sprístupňujeme verejnosti na našej webovej stránke v sekcii Archív podujatí. Návštevník stránky tam nájde nielen základné informácie o podujatí s anotáciou, ale aj súvisiace dokumenty (fotogalériu, plagáty, pozvánky, tlačové správy, ohlasy v médiách a pod).

Okrem archívu podujatí budujeme aj archív ocenení, takisto v databázovom prostredí, a sprístupňujeme ho verejnosti na stránke v sekcii Digitálnych zbierok. Návštevník stránky tam nájde informácie o všetkých cenách, ktoré sa udeľujú v rámci aktivít BIBIANY – Ceny BIB, Ceny BAB, Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie detské knihy a Ocenenia Slovenskej sekcie IBBY (Trojruža, Cena Ľ. Fullu, Plaketa Ľ. Podjavorinskej, Čestná listina IBBY a Cena H.Ch.Andersena). Každý záznam obsahuje okrem základných informácií o nositeľovi ocenenia a o diele, za ktoré ocenenie získal, aj fotografie, ukážky a odkazy .

Na stránke je k dispozícii aj Album ilustrátorov, ktorý prináša profily slovenských ilustrátorov tvoriacich pre deti a mládež. V albume sú zahrnutí klasici i noví mladí umelci, ktorí získali ocenenia v súťažiach či iných podujatiach BIBIANY alebo Slovenskej sekcie IBBY.

Na stránke je sprístupnený aj PDF archív ťažiskových publikácií, ktoré BIBIANA pravidelne vydáva: Archív revue Bibiana, Archív zborníkov zo sympózii BIBArchív katalógov zo súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. PDF archívy sú k dispozícii v kompletnej retrospektíve trvania jednotlivých podujatí.

V archíve publikácií môže používateľ nájsť aj jubilejné publikácie, ktorá vydala BIBIANA v roku 2015 pri príležitosti polstoročného jubilea Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Prvá z nich – Príbeh BIB v spomienkach prináša zaujímavé vyznania, spomienky a postrehy pamätníkov, druhá - Príbeh BIB vo faktoch a obrazoch je kompletným faktografickým sprievodcom po 25 ročníkoch bienále.

K jubileu BIBu bola vytvorená a sprístupnená aj online hra pre deti - GRAND PRIX CUBES. Formou posúvania kociek s fragmentami obrazov môžu  deti poskladať víťazné ilustrácie, za ktoré ich autori získali najvyššie ocenenie Grand Prix v histórii BIB.

Galéria

Kalendár podujatí

2024


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ