Skočiť na hlavný obsah
Pre dospelých

Pre dospelých

Úlohou Centra je budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku a meniť krízový stav čítania detí prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti, organizovaním vzdelávacích aktivít, workshopov, seminárov a konferencií s domácou aj medzinárodnou účasťou odborníkov v oblasti detskej knižnej kultúry. Aktivity sú určené pre rodičov, pedagógov MŠ, ZŠ,  knihovníkov, pracovníkov s deťmi v centrách voľného času a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú naučiť inovatívne pracovať s knihou a deťmi v predškolskom aj školskom veku, tínedžermi a mladými dospelými. Chceme podporiť okrem záujmu detí o kultivované čítanie aj vzťahy v rodine cez spoločné hry a zážitky s knihou.