Kontakty Centrum

Kontakty Centrum

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

centrum@bibiana.sk

 

Mgr. Eva Andrejčáková

samostatný odborný pracovník  na Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY

T: + 421 2 20 467 172

eva.andrejcakova@bibiana.sk

 

Mgr. Dominika Horváthová

samostatný odborný referent pre kultúru na Centre detskej literatúry a čítania

T: + 421 2 20 467 172

dominika.horvathova@bibiana.sk

 

Mgr. Viera Jamrišková, MPH

M: + 421940 602 021

viera.jamriskova@bibiana.sk

 

Mgr. Eva Cíferská

odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 172

eva.ciferska@bibiana.sk