Skočiť na hlavný obsah
Diskusia o budúcnosti súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Diskusia o budúcnosti súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

V tomto roku prebehol už 32. ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, ktorý prešiel mnohými zmenami a stretol sa s pozitívnymi i negatívnymi ohlasmi zo strany verejnosti, aj odborníkov. Preto BIBIANA zorganizovala okrúhly stôl odborníkov s cieľom zhodnotiť aktuálny ročník, otvoriť odbornú diskusiu o ďalšom pokračovaní súťaže a dať priestor pluralite názorov. Zúčastnili sa na nej relevantní zástupcovia, organizátori, členovia poroty z minulých ročníkov, ale aj zástupcovia participujúci na príprave a realizácii súčasného ročníka. Výsledkom diskusie a podnetov, ktoré zazneli, bude vznik pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na úpravách štatútu pre ďalší ročník súťaže v roku 2025.

BIBIANA V budúcnosti chce naďalej napĺňať cieľ súťaže, ktorý bol formulovaný na jej začiatku, a tým je zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku, najmä z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovanie knižnej tvorby a propagácia najkvalitnejších titulov doma i v zahraničí.

Galéria