Skočiť na hlavný obsah
Vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže

Vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej (27. januára 2023) sme pre deti pripravili zimnú výtvarnú súťaž, inšpirovanú knižkou Kristy Bendovej Opice z našej police. A že vás mnohých oslovila a inšpirovala, svedčí 312 originálnych prác detí, ktoré BIBIANA dostala a ktoré sme vystavili v našich priestoroch. Okrem hodnotenia odbornej poroty sme dali možnosť aj detským návštevníkom výstavy Veľké sťahovanie Opíc z police do BIBIANY vybrať si vlastný (iný ako odbornou porotou ocenený) obrázok, ktorý sa vám, návštevníkom, najviac páčil, a dať mu svoj „hlas“, prideliť mu bod. Po ukončení výstavy sme zrátali body na obrázkoch a vybrali 12, ktoré získali najviac bodov. Autorom týchto kresieb sme zaslali knižky.
 

Ceny detského návštevníka získali:

Bianka B., 10 rokov, Komárno

Lukáš M., 9 rokov, Komárno

Hanna S., 7 rokov, Komárno

Klárka K., 8 rokov, Veľký Šariš

Ninka N., 9 rokov Bratislava

Lujza B., 10 rokov, Bratislava

Simona M., 14 rokov, Bratislava

Anna P., 10 rokov, Hôrka

Agátka K., 8 rokov, Prešov

Marína T., 3 roky, Bratislava

Natalia E. B., 11 rokov, Bratislava

Julia P., 14 rokov, Bratislava