Vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže

Vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej (27. januára 2023) sme pre deti pripravili zimnú výtvarnú súťaž, inšpirovanú knižkou Kristy Bendovej Opice z našej police. A že vás mnohých oslovila a inšpirovala, svedčí 312 originálnych prác detí, ktoré BIBIANA dostala a ktoré sme vystavili v našich priestoroch. Okrem hodnotenia odbornej poroty sme dali možnosť aj detským návštevníkom výstavy Veľké sťahovanie Opíc z police do BIBIANY vybrať si vlastný (iný ako odbornou porotou ocenený) obrázok, ktorý sa vám, návštevníkom, najviac páčil, a dať mu svoj „hlas“, prideliť mu bod. Po ukončení výstavy sme zrátali body na obrázkoch a vybrali 12, ktoré získali najviac bodov. Autorom týchto kresieb sme zaslali knižky.
 

Ceny detského návštevníka získali:

Bianka B., 10 rokov, Komárno

Lukáš M., 9 rokov, Komárno

Hanna S., 7 rokov, Komárno

Klárka K., 8 rokov, Veľký Šariš

Ninka N., 9 rokov Bratislava

Lujza B., 10 rokov, Bratislava

Simona M., 14 rokov, Bratislava

Anna P., 10 rokov, Hôrka

Agátka K., 8 rokov, Prešov

Marína T., 3 roky, Bratislava

Natalia E. B., 11 rokov, Bratislava

Julia P., 14 rokov, Bratislava