Skočiť na hlavný obsah
Ateliér BIBIANA

Ateliér BIBIANA

Miesto konania :

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Ateliér BIBIANA je inšpiratívny tvorivý priestor, ktorého cieľom je podporovať rozvoj kreativity a vzťahu detí a mládeže k umeniu prostredníctvom kvalitných programov či interaktívnych zón. Koncepčne je rozdelený na dve časti – workshopovú a samoobslužnú zónu, ktoré spolu vytvárajú dynamické prostredie. Obidve zóny sú priestorom, kde sa deti a mládež môžu vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj umelecký potenciál v troch hlavných oblastiach – výtvarno-ilustračnej, literárno-dramatickej a animačnej.

 

20. júna 2024 BIBIANA oficiálne otvára prvú – workshopovú časť, kde budú prebiehať pestré tvorivé aktivity pod vedením odborných lektorov a umelcov z rôznych oblastí. Bude zameraná na praktické tvorenie a experimentovanie v rôznorodých umeleckých disciplínach s cieľom podporiť rozvoj zručností detí. Program workshopovej zóny sa bude pravidelne obmieňať a prispôsobovať aktuálnym témam a výstavám v rámci dramaturgického plánu BIBIANY.

Workshopová zóna sa počas leta 2024 bude venovať téme objavovania sveta pod hladinou       a prepojí aktuálne výstavy. Prostredníctvom výtvarných, dramatických, ale aj animačných workshopov účastníci objavia podmorský svet na výstave Pod hladinou od ilustrátorky Hedvigy Gutierrez, prekonajú strach z hĺbky a potápania na výstave Nebojím sa strachu alebo objavia pestrofarebnú krajinu pod vodou na výstave Laboratórium farieb. Júl a august prinesie stretnutia so slovenskými ilustrátormi  v rámci programu Vyfarbi si leto, Rozanimuj si leto s animátormi či divadelné workshopy Rozohraj si leto.

ATELIÉR BIBIANA už od  júna realizuje tvorivé ilustračné a dramatické workshopy pre organizované skupiny a individuálnych návštevníkov. V rámci workshopu ČIERNOBIELY SVET, MIMIKRY a ALCHÝMIA, spoznávajú deti pestrofarebný svet pod aj nad hladinou. Divadelný workshop FAREBNÁ KRAJINA ponúka deťom prechádzku krajinami štyroch farieb, kde je možné čokoľvek. Strach z tieňov a neznámeho pomáha prekonať workshop ČO UKRÝVAJÚ TIENE.   

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

Galéria